Referentieprojecten

Vitaliteitsdag (oktober 2018)
Voor de vierde maal op rij beleefden 300 ouderen een inspirerende dag over Zorg, Welzijn en Wonen. Interactieve lezingen over Positieve Gezondheid, ´Wat je over vergeten moet weten´ door Prof. Dr. Douwe Draaisma, zorginnovaties en afsluitend Cabaret Ernest Beuving.

Vitaliteitsdag (Rotterdam september 2018)
De dag als start voor een meerjarig Gezondheidsprogramma met als doel te inspireren om gezond en prettig ouder te worden. Programmaonderdelen waren o.a. zorgstrategieën en bewegen met Olga Commandeur.

Vitaliteitsdag (Papendal) ‘Wat we over vergeten moeten weten’
De Vitaliteitsdag 2018, gehouden op 1 september, voor het eerst op een zaterdag, is door zo’n 450 deelnemers bezocht. In de aanloop naar deze dag was het wel even spannend. Blijven de inschrijvingen al of niet achter? Wat vindt men er van om op een zaterdag naar Papendal te komen? Gezien de opkomst en de enthousiaste reacties op het gehele programma bleken de zaterdag en de locatie een schot in de roos.
Hoogtepunt van de ochtend was de lezing: ‘Wat we over vergeten moeten weten’ van Prof. Dr. Douwe Draaisma. Maar ook het optreden van Olga Commandeur, na de lunch, viel in de smaak.

Vitaliteitsdag (oktober 2017)
Voor de derde maal op rij beleefden 300 ouderen een inspirerende dag over Zorg, Welzijn en Wonen. Naast interactieve lezingen kwamen de deelnemers in beweging met Olga Commandeur en sloot cabaretière Jetty Mathurin deze mooie dag spetterend af.

Vitaliteitsdag ´Hoe wil ik oud worden?´ (Papendal augustus 2017)
Vijfhonderd ouderen genoten van een zonnige, interessante en gezellige Vitaliteitsdag. Naast een inspirerende presentatie door mevrouw prof. dr. Betty Meyboom-De Jong was er na de lunch workshopvariatie over Veerkracht, Voeding, Slapen, Dans en Muziek. Ook konden de deelnemers een fiets pakken, Tai-Chi beoefenen of een wandeling met een natuurgids maken. Op het Inspiratieplein waren ruim 10 stands te bezoeken met een uiteenlopend aanbod van diensten, activiteiten, producten en informatie voor lichaam, hoofd, hart en ziel. Klik hier voor het sfeerverslag van deze dag.

Vitaliteitsdag Gelukkig(er) ouder(er) worden (oktober 2016)
Net als vorig jaar genoten ook deze dag 300 ouderen van een inspirerende lezing over´Vitaal Oud worden´ door mevrouw prof. dr. Betty Meyboom-De Jong. Daarna bezochten de deelnemers workshops over: Wonen: Alternatieve woonvormen, Voeding: Wat is de invloed van voeding op ons geluksgevoel, Grip en Glans: Poets je leven op tot het weer glanst. Een mooie dag!

Vitaliteitsdag ´Gelukkig ouder worden´ (Papendal september 2016)
Rond 600 deelnemers meldden zich voor de vitaliteitsdag. Koffie drinken met muzikale begeleiding van de band ´Jazz Craft´. Na een warming-up door Arnold Vanderlyde en een kort opfrissend betoog van prof. Erik Scherder hield de hoofdspreker prof. Ap Dijksterhuis een zeer interessante presentatie over het thema ´Gelukkig ouder worden´. In de middag kon men wandelen of meedoen aan de activiteiten zoals boxen, dansen en het evenwicht bewaren. Het gezondheidsplein = Geluksplein. Lees ook het sfeerverslag.

Gastvrouw (juli 2016)
Vier dagdelen gastvrouw op een mini gezondheidsplein. Hier kon worden kennis gemaakt met een Vitaliteitscoach, konden medewerkers een lichaamsmeting doen en een behoefteanalyse invullen om in aanmerking te komen voor het vitaliteit- en inzetbaarheids programma. Tevens werden er gezonde snacks uitgedeeld en was er met de gezondheidsquiz een gezondheidspakket te winnen. Een voedingsdeskundige vertelde over voeding in relatie tot gezondheid, energielevel, concentratie en onregelmatigheid. Wat is nu feit en wat is fabel?

Regiobijeenkomsten van een belangenvereniging (april en mei 2016)
Op twee locaties in het land verschillende activiteiten ingezet rondom gezondheid, fitheid, leefstijl en zelfredzaamheid van ouderen.

Vitaliteitsdag (oktober 2015)
Deze dag genoten 300 ouderen van een inspirerende lezing over Jong blijven & Oud worden en bezochten zij workshops over:
E-Health, WeHelpen, Relaxatie, Bewegen, Voeding, Zelfstandigheid en de Zorgcoach.
Een mooie dag die zeer gewaardeerd is door de bezoekers.

Senioren Beweegmarkt ´Wat beweegt U´? (september 2015)
Programma onderdelen:
Actief: een korte les´lekker actief bewegen, workshop Djembé, Nordic Walking, Bean Bag Baseball, Fitness, Tafeltennis en de Duo-fiets.
Verwenmoment: behandeling schoonheidsspecialiste, manicus, kapster of (stoel) massage.
Gezondheid: Beter horen voor gehoortesten, workshop gezonde voeding en mini gezondheids/vitaliteitstest.
Bezoeken van diverse (inloop)stands van zorgpartners uit de omgeving. Goodybag met o.a. aanbiedingen van sportpartners mee naar huis! Klik hier voor de uitnodiging voor dit event.

Vitaliteitsdag (augustus 2015) Bewegen: Hoofdzaak!
Op Papendal met 600 bezoekers.
Klik hier voor het sfeerverslag van deze dag.

Regiobijeenkomsten van een belangenvereniging (april, september en oktober 2015)
Net als in 2014 op drie locaties in het land verschillende activiteiten ingezet rondom gezondheid, fitheid, leefstijl en zelfredzaamheid van ouderen. Naast een presentatie door de zorgverzekeraar over hervorming in de langdurige zorg, een enthousiaste beweegactiviteit op muziek konden de deelnemers ook een Gezondheidsplein bezoeken met o.a. een audicien, informatiestand hulpmiddelen, stand over Gezonde voeding, Gezondheidsquiz, aanwezigheid van zorgcoaches en innovaties binnen de zorg zoals E-health. Ook waren er lokale zorgpartners aanwezig.

Mini Gezondheidsplein (maart 2015)
Twee dagen als gastvrouw op een mini gezondheidsplein. Deelnemers konden na deelname aan een Health-Check op zoek naar gerichte informatie over Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning op het Gezondheidsplein.

Vitaliteitsdagen (2014) `De teugels in handen houden´
Op drie landelijke locaties hebben ruim 600 ouderen deelgenomen aan een gevarieerd programma met als motto 'De teugels in handen houden'. In een gelijknamige workshop is levendig gediscussieerd over de wijzigingen in de AWBZ en wat dat in de praktijk gaat betekenen. Ook is er volop gebruik gemaakt van de andere mogelijkheden die aangeboden werden, zoals de leefstijlcheck & fietstest, de wandelingen in het bos en de hand-, voet- en stoelmassages. Ook het uitgebreide gezondheidsplein met aandacht voor ogen, oren, voeten en dieet werd goed bezocht.

Regiobijeenkomst van een belangenvereniging (2014)
Missie van deze Stichting: ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis laten wonen. Eén van de thema’s waar tijdens deze bijeenkomst met zo’n 300 deelnemers aandacht aan werd besteed betrof het bevorderen van de zelfredzaamheid van de deelnemers waarbij de focus niet alleen lag op het voorkomen van ziekte maar ook op het bevorderen van functioneren. De mogelijkheden die de deelnemers zelf hebben in hun leven werden benadrukt.

Een tweede doelstelling van de dag was het positief beïnvloeden van de gezondheid, fitheid en leefstijl van de deelnemers. De deelnemers werden op het gezondheidsplein voorgelicht en nader geïnformeerd over allerhande zaken rondom het thema zelfredzaamheid.

Zorg voor Elkaar (2013)
Op drie locaties hebben ruim 400 ouderen deelgenomen aan een gevarieerd programma met als centraal thema 'Zorg voor Elkaar' waarbij werd ingespeeld op de wijzigingen die in de AWBZ worden doorgevoerd. Meer nadruk op de zelfredzaamheid van mensen: thuiszorg en mantelzorg zal steeds belangrijker worden. Door aandacht aan dit thema te geven worden de gevolgen van de regeringsmaatregelen voor mensen duidelijker. Ook konden de deelnemers meedoen aan een leefstijlcheck, fietstest, Finse wandeltest of nordic walking. Op het gezondheidsplein waren er diverse activiteiten zoals ontspannende hand-, voet- of stoelmassages en activiteiten om het geheugen te trainen.

Leefstijlmarkt (2013)
Voor 400 consulenten een leefstijlmarkt ingericht en een workshop Mindfull eten verzorgd met als centraal thema: 'Op handen gedragen'. De leefstijlmarkt had tot doel de consulenten te inspireren. Op de markt waren aanwezig: kleuradvies, stoelmassage, speedcoach, aromatherapie, fruitshake fiets, complimentenstand, hartcoherentie (meten van positieve emoties) en een handlezeres.

In balans (2012)
Op vijf locaties van Achmea Health Centers hebben zo´n 530 ouderen deelgenomen aan een training valpreventie, workshop gezond & fit, een health-check en waren er zorgverleners op het gebied van ergotherapie, zien en horen.

Maand van de gezondheid (2011 en 2012)
Voor een groot internationaal bedrijf een maand lang activiteiten ingezet zoals: workshops over gezonde voeding, bewegen met fysiotherapieadvies, workshop fysieke belasting en mindfulness.

Gezondheidsevenement (2011) bij een gemeente
Beweegactiviteiten met gamebikes, makoto, schaatssimulator, dansmatten en de Wii . Ook was er voetmassage en verpleegkundigen aanwezig voor een mini health-check.

Dag van de beweging (2011) te Papendal
Met dezelfde groep ouderen maar met een ander programma: conditietest, health-check, massages, oog- en oortesten en een workshop ontspanning. De opening was een mini workshop stoelfit.

Dag van de vitaliteit (2010) te Papendal
Met 500 ouderen vanaf 65 jaar. Een dag met diverse vitale activiteiten zoals: Finse wandeltest, nordic walking, workshop salsa dansen, workshop percussie spelen en diverse leuke activiteiten op het gezondheidsplein met o.a. massages, kleuradvies, mini voedingsworkshop.

Fitweek (2010)
Voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Vorm: een fitplein met workshops over kleurrijk eten, omgaan met agressie en geweld, fysiotherapie advies, aanwezigheid van een diëtiste, mini health-check en stoelmassages.

Geïnspireerd door de activiteiten? U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen.